Výbor PS Babín kataster Babín

Predseda: Slameník František
Lesný odborný hospodár : Lachman Štefan
Pokladnik : Kunocha Štefan
Členovia :Paľovčík František, Bukovský Jozef
Dozorná rada :
Predseda : Kukla Štefan
Členovia : Babinský Ladislav, Bohucký Štefan

 

Výbor PS Mokradská hoľa kataster Mokradská hoľa :

Predseda : Slameník František
Podpredseda : Ing. Laurinčík Pavol
Lesný odborný hospodár : Lachman Štefan
Pokladník : Kunocha Štefan
Členovia:
Ľuba František
Klopačka František
Kukla Štefan
Dozorná rada:
Predseda: Ing. Huba Milan
Členovia: František Adamec, Paľovčík František
 

 

URBÁRNY DOM

Pozemkové spoločenstvo Mokraďská hoľa v roku 2006 zakúpilo starú požiarnu zbrojnicu so zámerom ju prestavať na budovu, ktorá ma slúžiť ako urbárny dom. Pre chod spoločenstva je potrebné mať priestory na uskladnenie sadeníc pracovného náradia, protipožiarneho náradia a techniky, ktorá sa používa pri prácach v pozemkovom spoločenstve. Bolo potrebné vybudovať kanceláriu a zasadačku, ktorá slúži na schôdze výboru, ktorý riadi chod spoločenstva. Doteraz pozemkové spoločenstvo pracovalo v prenajatých priestoroch, ktoré boli nevyhovujúce. Na základe týchto požiadaviek bol spracovaný projekt na výstavbu tohto objektu.

S výstavbou urbárneho domu sa začalo v roku 2007, a to búraním starej budovy. Práce boli organizované predsedom spoločenstva v spolupráci s výborom . Všetky práce boli prevedené svojpomocne našimi podielnikmi okrem pokrytia, ktoré realizovala firma p. Kramarčíka z Lokce. Pri výstavbe nám pomohol aj obecný úrad, a to technikou. V tomto roku sa nám podarilo zrealizovať hrubú stavbu.

V roku 2008 sa zrealizovala inštalácia vody, inštalácia elektriny. Boli osadené okná a prevedené vnútorné omietky, zateplenie stropu ukončené nabitím tatranského profilu.
Bola položená dlažba v skladoch, v zasadačke, v kancelárii, na schodoch a sociálnych priestoroch, ktoré sme obložili keramickým obkladom.

V roku 2009 bolo dokončené vonkajšie zábradlie a položená dlažba na chodník.
Bola dokončená vonkajšia fasáda budovy . Previedlo sa prekrytie starého stropu garáže sádrokartónom a úprava podlahy. Budova bola pripojená na inžinierske siete – voda, elektrina. Vymaľovanie vonkajšej fasády i vnútorných priestorov previedol p. Kšenzuliak. V mesiaci október bolo vydané kolaudačné rozhodnutie bez pripomienok na užívanie budovy.