* O Z N A M Y *

OZNAM: 
KŇAŽIA - Pozvánka na čiastkové zhromaždenie 2022.pdf (295200)
ZÁSKALIE - Pozvánka na čiastkové zhromaždenie 2022.pdf (297132)
BABÍN - Pozvánka na zhromaždenie 2022.pdf (301197)
M.HOĽA - Pozvánka na čiastkové zhromaždenie 2022.pdf (289943) 

 

Pri výdaji dreva sa postupuje podľa "Smernice Pozemkového spoločenstva", 

ktorá je vyvesená na oznamovacej tabuli pozemkového spoločenstva.